Web design a uživatelská rozhraní

Výuka předmětu 4ME280 Web design a uživatelská rozhraní probíhá formou mimosemestrálního intenzivního kurzu v zimním nebo letním semestru v rámci programu Multimedia v ekonomické praxi. Vyučujícími jsou Filip Dědic, Aleš Brom, Jakub GoldmannMartin Kopta.

Součástí předmětu je kurz HTML/CSS a prototypování, který vedou Daniel Srb a Tomáš Kout.

Teoretická příprava v předmětu probíhá formou domácího samostudia z poskytnutých veřejných zdrojů (videopřednášky, články, kapitoly z knih). Během hodin ve škole pak studenti pracují v týmech na svých projektech.

Náplň předmětu vychází z rámce Design Sprint 2.0, který vytvořil autor knihy Sprint Jake Knapp a berlínská agentura AJ&Smart.

Plán semestru

středa 9.00—13.00 papírový prototyp  
čtvrtek 9.00—15.00 kurz HTML/CSS 15.00—18.00 základy navrhování s Figmou
pátek 9.00—15.00 kurz prototypování v kódu 15.00—18.00 úvod do metodiky design sprint 2.0
pondělí 9.00—14.00 designová výzva (Map) 14.00—18.00 návrhy řešení (Sketch)
úterý 9.00—14.00 výběr řešení (Decide) 14.00—18.00 modelování (Storyboard)
středa 9.00—18.00 tvorba prototypu (Prototype)
čtvrtek 9.00—18.00 validace návrhu (Test)
pátek 9.00—13.00 prezentace a hodnocení  

Výuka je organizována přes Microsoft Teams. Výsledkem semetrální práce je prezentace tvorby otestovaného prototypu v HTML na Glitch.com podle klientského zadání.

Najdete nás také na Twitteru nebo Instagramu.


© 2021